Förstudie

Tillsammans går vi igenom era lokaler, tittar på eventuella befintliga skyddsanordningar och diskuterar hur ni uppfattar er nuvarande hotbild och vad ni tror om framtiden.

En utförlig förstudie är viktig, eftersom den skapar en grund för just er skräddarsydda lösning och hela vårt framtida samarbete. Steget omfattar även preliminär tidsplan och grov budget.