HAMMERGLASS

Security Windows

Hammerglass är den nya generationens okrossbara glas i nanobehandlad polykarbonat. En slitstark och nötningstålig polykarbonatskiva, 300 ggr starkare än glas – och i det närmaste okrossbar.

Hammerglass ADD-ON består av en Hammerglass-skiva i stålprofil, som kan monteras både in- och utvändigt på befintliga fasta eller öppningsbara fönster och dörrpartier. Systemet utgör ett effektivt inbrottsskydd.

ADD-ON-profilen i kallvalsat stål skyddar och förstärker befintliga träkarmar och försvårar brytförsök avsevärt. Vid försök att bryta upp ADD-ON-      systemet fås ingen hävstångseffekt i godset då stålprofilen endast ger vika vid själva brytpunkten, i motsats till styvare aluminiumprofiler som kan brytas upp om ett verktyg pressas in under profilen.

ADD-ON är godkänt i upp till skyddsklass P8B enligt EN356 (Skyddsklass 3 för galler och jalusier). Hammerglass ADD-ON rekommenderas av försäkringsbolag som alternativ till inbrottsgaller och rulljalusier.