Profilon P2A

Säkerhetsfilm

ALTUM Profilon P2A är en Säkerhetsfilm som endast är 0,36mm tjock men klarar ändå klass P2A enligt EN356. Filmen klarade testet på en planglasskiva som endast är 3mm tjock. Det är den enda filmen som klarar av så hög klass på 3mm glas. Filmen finns i flera olika utföranden, transparent, mjölkvit, spegel samt i gråton. Filmen klarar dessutom personskyddskraven i EN12600.

Ett splitter- och inkastningsskydd skapar en effektiv fördröjning vid ett angrepp och gör det svårare för en angripare att lyckas med sina avsikter.

Filmen är inte bara inbrottsfördröjande den förhindrar även splitter att komma in i lokalen om någon slår mot rutan eller kastar en sten.