Utbildning och dokumentation

I samband med överlämningen blir det också dags för utbildning för dig och din personal. 

Det handlar mest om att säkerställa så investeringen kommer till sin rätt – alla inblandade bör vara införstådda med vad som installerats och hur det skall användas. Ett lämpligt tillfälle för dig att gå igenom era nya säkerhetsrutiner, och kanske delegera valda delar av ansvaret till olika medarbetare.