Profilon P3A

Säkerhetsfilm

ALTUM Profilon Säkerhetsfilm är ett fönsterskydd som är en laminerad polyesterfolie, filmen är 0.55 mm tjock och klarar dubbelt så mycket som P2A filmen. ALTUM Profilon klarar P3A enligt EN356. 

Filmen finns i flera olika utföranden, transparent, mjölkvit, spegel samt i gråton. 

Filmen klarar dessutom personskyddskraven i EN12600.

Ett splitter- och inkastningsskydd skapar en effektiv fördröjning vid ett angrepp och gör det svårare för en angripare att lyckas med sina avsikter.

Filmen är inte bara inbrottsfördröjande den förhindrar även splitter att komma in i lokalen om någon slår mot rutan eller kastar en sten.