Genomförande

Nu är leverantörer och produkter utsedda, tidplan och budget samt planeringen färdig i detalj. Dags att göra jobbet. Redan här kan du börja slappna av, för din insats är i princip färdig. 

Vi leder, koordinerar och kvalitetssäkrar genomförandet i alla led. Det gäller även tredjeparts produkter och tjänster, som vi integrerar, kontrollerar och kvalitetssäkrar innan överlämningen sker. Naturligtvis har du fortfarande full insyn i arbetet om du vill närvara under den kanske mest spännande men samtidigt mest hektiska fasen av vårt arbete.