Profilon ER1

Tryckvågsskydd

Som en utveckling av ALTUM Profilon P2A erbjuder vi också en splitterskyddsfilm helt framtagen för att skydda emot tryckvåg. 

Altum Profilon ER1 har samma egenskaper som P2A men med ytterligare ett lager lim    och polyester erhåller vi en nivå som är certifierad i EN 13541 i motståndsklass ER1. ER1 motsvarar 0,5 bars övertryck. Splitterskyddsfilmen håller ihop glaset och  inget glassplitter penetrerar.

Altum Profilon ER1 monteras endast av Haverkamp certifierad tekniker, samtliga säkerhetstekniker på Altum Security AB är certifierade av Haverkamp. Altum Profilon ER1 erbjuder högt skydd i fastigheter belägna i områden där risken för     explosioner är extra hög. 

Test G 566 (se bild) vid Ernst Mach Institute of Short Time Dynamics:

Inget genombrott, inget splitter på den skyddade sidan.