Säkert rum

Säkerhetsväggar & Vaktkurer

Vad ska rummet, väggen stå emot? Hur lång tid? Vilka hjälpmedel har angriparen med sig?

Projektering och förarbete är viktigt vid planering av ett Säkert Rum. Beroende på vilka svar vi får på de frågor vi ställer i förstudien så anpassar vi rummet efter de kundspecifika behoven. Vi har lång erfarenhet av att bygga Säkra Rum och Säkerhetsväggar, allt mellan Intrångsfördröjande och Beskjutningsskyddande. 

Vi bygger Säkerhetsväggar som klarar kraven i SSF200 och vi lämnar dokumentation skriftligt och med bilder. Vi bygger även Beskjutningsskyddande rum. Vi monterar dörrar och Fönster i motsvarande klass som väggarna i rummet har.

Som ni ser på bilden (den med grön byggnad) Så kan vi även bygga helt fristående byggnader i den klass som kunden har behov av. Vaktkurer som i vissa fall utrustats i en villastandard och i andra fall är en vaktlokal i valfri Säkerhetsklass.

Get in touch

Leave your name and email below along with what you are looking for in the message box. Or you can call us at 123.456.789.