Produkter inom Säkerhetsfilm

ALTUM Profilon Säkerhetsfilm är ett fönsterskydd som är en laminerad polyesterfolie, filmen är endast 0.36 mm tjock men det är ändå tillräckligt för att stå emot kraftiga angrepp från ex gatstenar, papperskorgar och andra föremål.

Våra Produkter